แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ ๑ หลวงพ่อคำเขียน สุวรรณโณ อาณุภาพแห่งพลังจิต

ที่มา saratamlannaวีดีโอ ธรรมบรรยาย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เรื่อง:อนุภาพพลังจิต
ในงานธรรมะเปลี่ยนชีวิตครั้งที่1
วันที่ 31 มกราคม 2553 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม สารธรรมล้านนา

ไม่มีความคิดเห็น: