แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904

ที่มา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สวนเบญจสิริ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ สถาบันวิมุตตยาลัย วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๓

ที่มา วิมุตติ

แผ่นที่ 43
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 28,601 KB 14,302 KB   10,884 KB
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 27,956 KB 13,980 KB   10,639 KB
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 43,707 KB 21,856 KB   16,629 KB
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554(A) 30,016 KB 15,010 KB   11,422 KB
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554(B) 43,845 KB 21,924 KB   16,682 KB
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554(A) 25,560 KB 12,782 KB   9,727 KB
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554(B) 31,065 KB 15,535 KB   11,822 KB
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 28,474 KB 14,239 KB   10,837 KB
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 26,109 KB 13,056 KB   9,936 KB
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 23,532 KB 11,768 KB   8,956 KB
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 28,612 KB 14,308 KB   10,888 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 26,814 KB 13,409 KB   10,204 KB
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 24,935 KB 12,469 KB   9,488 KB
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 26,712 KB 13,358 KB   10,164 KB
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 18,291 KB 9,148 KB   6,964 KB
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 25,839 KB 12,921 KB   9,833 KB
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 26,867 KB 13,436 KB   10,224 KB
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 22,542 KB 11,273 KB   8,579 KB
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 29,917 KB 14,960 KB   11,385 KB
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 24,621 KB 12,313 KB   9,369 KB
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 25,392 KB 12,698 KB   9,665 KB
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 25,697 KB 12,851 KB   9,780 KB
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555(A) 25,848 KB 12,926 KB   9,837 KB
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555(B) 47,567 KB 23,785 KB   18,097 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net