แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

New Heart New World : ดังตฤณ (Full Version)

ที่มา NewHeartNewWorld"ความเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องชีวิต ทำให้เราแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกัน
เด็กจะหาความสนุกเข้าตัว ส่วนเราอยากหาคำตอบเข้าตัว"
"เราได้คำตอบจากหนังสือ และได้คำตอบจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้
และเป็นประจักษ์พยานของพระพุทธศาสนาจริงๆ มันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้ว"
บางส่วนจากประสบการณ์ตื่นรู้ที่เปี่ยมแรงบันดาลใจ
คุณศรันย์ ไมตรีเวช "ดังตฤณ" นักเขียนเผยแผ่ธรรมะ

จากหนังสือ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
www.facebook.com/newheartnewworld

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๔

ที่มา วิมุตติ

แผ่นที่ 44
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555(A) 22,932 KB 11,468 KB   8,729 KB
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555(B) 50,022 KB 25,013 KB   19,033 KB
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555(A) 25,071 KB 12,538 KB   9,543 KB
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555(B) 38,770 KB 19,387 KB   14,752 KB
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 26,293 KB 13,149 KB   10,007 KB
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 28,965 KB 14,484 KB   11,023 KB
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555(A) 25,838 KB 12,921 KB   9,835 KB
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555(B) 47,850 KB 23,927 KB   18,205 KB
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 29,021 KB 14,512 KB   11,043 KB
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 29,478 KB 14,741 KB   11,219 KB
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555(A) 27,702 KB 13,853 KB   10,541 KB
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555(B) 18,849 KB 9,426 KB   7,174 KB
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 22,159 KB 11,082 KB   8,433 KB
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 29,794 KB 14,899 KB   11,336 KB
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 30,389 KB 15,197 KB   11,564 KB
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 26,324 KB 13,164 KB   10,018 KB
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 27,741 KB 13,872 KB   10,557 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 28,025 KB 14,015 KB   10,665 KB
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 26,219 KB 13,111 KB   9,976 KB
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 25,539 KB 12,772 KB   9,718 KB
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 28,404 KB 14,204 KB   10,811 KB
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 29,802 KB 14,903 KB   11,341 KB
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 27,642 KB 13,823 KB   10,522 KB
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2555 33,257 KB 16,630 KB   12,657 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net
ซ่อน