แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๘

ที่มา วิมุตติแผ่นที่ 48
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555(A) 32,416 KB 16,210 KB   12,334 KB
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555(B) 16,525 KB 8,265 KB   6,291 KB
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555(A) 25,584 KB 12,794 KB   9,736 KB
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555(B) 51,317 KB 25,660 KB   19,524 KB
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555(A) 26,254 KB 13,129 KB   9,992 KB
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555(B) 46,063 KB 23,034 KB   17,528 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555(A) 25,495 KB 12,750 KB   9,702 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555(B) 39,353 KB 19,679 KB   14,975 KB
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555(A) 27,383 KB 13,694 KB   10,420 KB
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555(B) 34,531 KB 17,268 KB   13,145 KB
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555(A) 28,665 KB 14,335 KB   10,910 KB
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555(B) 24,451 KB 12,227 KB   9,307 KB
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555(A) 26,995 KB 13,500 KB   10,272 KB
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555(B) 35,485 KB 17,745 KB   13,505 KB
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555(A) 27,935 KB 13,970 KB   10,632 KB
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555(B) 31,858 KB 15,931 KB   12,125 KB
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556(A) 28,866 KB 14,435 KB   10,985 KB
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556(B) 37,462 KB 18,733 KB   14,255 KB
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556(A) 24,542 KB 12,273 KB   9,343 KB
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556(B) 36,668 KB 18,336 KB   13,953 KB
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556(A) 30,156 KB 15,080 KB   11,475 KB
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556(B) 41,855 KB 20,929 KB   15,925 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๗

ที่มา วิมุตติ


แผ่นที่ 47
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555(A) 30,338 KB 15,171 KB   11,544 KB
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555(B) 54,685 KB 27,345 KB   20,809 KB
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555(A) 30,793 KB 15,399 KB   11,716 KB
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555(B) 56,438 KB 28,221 KB   21,473 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555(A) 33,788 KB 16,896 KB   12,855 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555(B) 39,483 KB 19,743 KB   15,024 KB
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555(A) 26,389 KB 13,197 KB   10,042 KB
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555(B) 52,320 KB 26,162 KB   19,906 KB
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555(A) 30,620 KB 15,312 KB   11,652 KB
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555(B) 44,564 KB 22,284 KB   16,956 KB
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 27,292 KB 13,648 KB   10,385 KB
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555(A) 28,248 KB 14,126 KB   10,751 KB
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555(B) 40,561 KB 20,283 KB   15,437 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555(A) 26,858 KB 13,431 KB   10,221 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555(B) 49,106 KB 24,555 KB   18,682 KB
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 25,439 KB 12,721 KB   9,683 KB
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 19,207 KB 9,606 KB   7,311 KB
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 28,339 KB 14,172 KB   10,787 KB
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 28,152 KB 14,078 KB   10,711 KB
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 32,238 KB 16,121 KB   12,266 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net