แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนะนำวิธีการดูจิตแบบง่ายๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

ที่มา nprat9's channel

ไม่มีความคิดเห็น: