แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนะนำวิธีการดูจิตแบบง่ายๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

ที่มา nprat9's channel

ไม่มีความคิดเห็น: