แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ 31OCT54 นิ่มซี่เส็ง

ที่มา rungfacdtวีดีโอธรรมบรรยาย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ.นิ่มซี่เส็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น: