แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๕

ที่มา วิมุตติ


แผ่นที่ 45
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2555 29,384 KB 14,694 KB   11,182 KB
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 28,585 KB 14,295 KB   10,879 KB
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 31,625 KB 15,814 KB   12,036 KB
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 31,946 KB 15,975 KB   12,158 KB
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 31,319 KB 15,661 KB   11,919 KB
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 29,371 KB 14,688 KB   11,177 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555(A) 31,363 KB 15,684 KB   11,939 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555(B) 26,009 KB 13,006 KB   9,899 KB
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 32,764 KB 16,384 KB   12,467 KB
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 31,908 KB 15,956 KB   12,142 KB
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 29,393 KB 14,699 KB   11,186 KB
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 29,799 KB 14,902 KB   11,339 KB
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 31,714 KB 15,859 KB   12,067 KB
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 28,621 KB 14,313 KB   10,890 KB
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555(A) 26,224 KB 13,114 KB   9,983 KB
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555(B) 48,691 KB 24,347 KB   18,526 KB
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555(A) 28,117 KB 14,060 KB   10,698 KB
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555(B) 40,646 KB 20,325 KB   15,465 KB
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 32,611 KB 16,307 KB   12,412 KB
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 29,823 KB 14,914 KB   11,352 KB
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555(A) 31,886 KB 15,945 KB   12,133 KB
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555(B) 49,269 KB 24,637 KB   18,746 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net
ซ่อน

ไม่มีความคิดเห็น: